Witamy Was

Lubi šulerjo, starši a hosćo!
Witamy Was wutrobnje na internetnej stronje našeje Szš Ralbicy.

Liebe Schüler, Eltern und Gäste!
Wir begrüßen Sie recht herzlich auf der Internetseite unserer Sorbischen Grundschule Ralbitz.

Jeli je to přemało, dyrbimy hišće wo tym rěčeć.

Luby postrow
Andrea Liehnowa