Powěsće

Česćeni starši, lubi šulerjo,

přejemy wšitkim žohnowane a wjesołe jutry, kaž tež wočerstwjacy prózdninski čas!

Wostańće strowi! Nadźijamy so, zo so wšitcy zaso 12.04.2021 strowi a čiłi w šuli zetkamy!

Waše wučerki Szš Ralbicy