Časowy plan cyłodnjowskich poskitkow šulskeho lěta 2020/2021
Zeitplan der Ganztagsangebote

  pó / Mowu / Diesrj / Mištw / DO
5. hodź. / Std
11.40 hodź. / Std 
   

dźěćaca fitnes/Kinderfitness
(rjad./ Klasse 2)
rumnosć: sportowa hala

 
6. hodź. / Std
12.30 hodź. / Std 
  kultura / Kultur
(rjad./ Klasse 2, 3, 4)
rumnosć: klubownja

dźěćaca fitnes/Kinderfitness
(rjad./ Klasse 3)
rumnosć: sportowa hala


čitanje / Lesen
(rjad./ Klasse 2)
rumnosć: 8

kompjuter / Computer
(rjad./ Klasse 4)
rumnosć: 8
7. hodź. / Std
13.25 hodź. / Std 
rejowanje / Tanz
(rjad./ Klasse 2, 3, 4)
rumnosć: klubownja
češćina / Tschechisch
(rjad./ Klasse 2, 3, 4)
rumnosć: 2.6
Pfiffikus-matematika / Mathematik
(rjad./ Klasse 2)
rumnosć: 8

keramika / Keramik
(rjad./ Klasse 2, 3)
rumnosć: 1.4


šiće / Nähen
(rjad./ Klasse 4)
rumnosć: 9


sportowy hry / Sportspiele
(rjad./ Klasse 3, 4)
rumnosć: sportowa hala


strowe zežiwenje / Gesunde Ernährung
(rjad./ Klasse 3, 4)
městnošć: Stara šula

8. hodź. / Std
14.10 hodź. / Std 
      strowe zežiwenje / Gesunde Ernährung
(rjad./ Klasse 3, 4)
městnošć: Stara šula