Domowy porjad

A. Powšitkowne zasady šulskeho dnja

 • Šula je wot 7.00 hodź. wotewrjena. Na chódbje je wot 7.15 hodź. dohlad.
 • Wobchadna rěč je serbšćina.
 • Chcemy zhromadnje wuknyć, tohodla přińdźemy dypkownje, najpozdźišo 7.20 hodź. a na wučbu přihotowani do šule.
 • Wobchadźamy mjezsobu zdwórliwje a akceptujemy druheho.
 • Wobchowamy dobru disciplinu, njewobškodźamy inwentar a njehanjamy po rjadownjach a chódbach.
 • Handyje so w šulskich rumnosćach a na šulskej ležownosći njewužiwaja (k tomu słuša telefonowanje, pisanje SMS, fotografowanje, natočenje wobraza a zwuka).  Elektroniske nastroje (mp3-player a podobne) so do šule sobu njenoša.
 • W šulskim twarjenju chodźimy w domjacych črijach.
 • Přeńdźenja přećiwo domowemu porjadej so po šulskim zakonju (SchulG)§39 chłostaja.
 • Starši přewodźeja swoje dźěćo jenož hač do chódby. Srjedź wučbneho časa přizjewja so starši a hosćo pola sekretarki.

B. Wotběh dnja

 • Rano čakamy na šulskim dworje šule abo na chódbje (wo wuwzaćach rozsudźi dohladowacy wučer). Wužiwamy jenož zachodaj mjezychódby.
 • Po předklinkanju dźemy do rjadownjow a přihotujemy so na hodźinu.
 • Wučba započina so w 7.30 hodź.
 • Wučer zahaji a skónči hodźinu.
 • Přestawki: -snědanje- šulerjo snědaja w rjadowni
  • rańša dworowa přestawka- na najkrótšim puću won a  nutř
  • wobjed- na najkrótšim puću won a nutř, šulerjo, kotřiž
  • wobjeduja, čakaja na přikazy dohladowaceho wučerja
 • Po poslednjej hodźinje so stólcy horje staja.
 • Po šuli so při busu nastupimy, při dlěšim čakanju přebywamy na hrajkanišću abo mjezychódbje.