Nowe šulske lěto 2021/2022

W nowym šulskim lěće 2021/2022 wopyta 112 šulerjow Serbsku zakładnu šulu w Ralbicach. Wosebje wutrobnje witamy nowej 1. lětnikaj z 29 šulskimi nowačkami.

Rjadownja 1/1

Image

Rjadownja 1/2

Image
nawodnica šule  knj A. Liehnowa
rjad. 1/1 15 šulerjow knj. E. Šraderowa
rjad. 1/2 14 šulerjow knj. L. Wićazowa
rjad. 2/1 13 šulerjow knj. F. Rachelina
rjad. 2/2 14 šulerjow knj. K. Šěnowa
rjad. 3/117 šulerjow knj. S. Domšowa
rjad. 3/216 šulerjow knj. M. Šewcowa
rjad. 423 šulerjow knj. W. Brězanowa
   knj. B. Klugowa 
  

knj. B. Młynkowa

   knj. F. Bruscyna
hóstna wučerka  knj. B. Käther
hóstna wučerka    knj. M. Clausenowa

Z tutych wjeskow pochadźeja naši šulerjo