Nowe šulske lěto 2020/2021

W nowym šulskim lěće 2020/2021 wopyta 112 šulerjow Serbsku zakładnu šulu w Ralbicach. Wosebje wutrobnje witamy nowej 1. lětnikaj z 29 šulskimi nowačkami.

Image
Image
nawodnica šule  knj A. Liehnowa
rjad. 1/1 15 šulerjow knj F. Rachelina
rjad. 1/2 14 šulerjow knj K. Šěnowa
rjad. 2/1 17 šulerjow knj S. Lukašowa
rjad. 2/2 16 šulerjow knj M. Šewcowa
rjad. 322 šulerjow knj W. Brězanowa
rjad. 4/112 šulerjow knj E. Šraderowa
rjad. 4/216 šulerjow knj L. Wićazowa
   knj. B. Klugowa 
   knj B. Młynkowa
   knj M Clausenowa
hóstna wučerka  knj B. Müller