Nowe šulske lěto 2022/2023

W nowym šulskim lěće 2022/2023 wopyta 119 šulerjow Serbsku zakładnu šulu w Ralbicach. Wosebje wutrobnje witamy nowej 1. lětnikaj z 32 šulskimi nowačkami.

nawodnica šule  knj A. Liehnowa
rjad. 1/1 16 šulerjow knj. B. Klugowa
rjad. 1/2 16 šulerjow knj. W. Brězanowa
rjad. 2/1 14 šulerjow knj. E. Šraderowa
rjad. 2/2 14 šulerjow knj. L. Wićazowa
rjad. 3/112 šulerjow knj. F. Rachelina
rjad. 3/214 šulerjow knj. K. Šěnowa
rjad. 4/117 šulerjow knj. S. Domšowa
rjad. 4/216 šulerjow knj. M. Šewcowa
  

knj. B. Młynkowa

knj. S. Lukašowa

   knj. F. Bruscyna
hóstna wučerka  knj. B. Käther
hóstna wučerka    knj. M. Clausenowa